Preskočiť na obsah

Andrej Barčík – Výstavy

Samostatné | Kolektívne

Samostatné výstavy (výber)

Kolektívne výstavy (výber)

 • 1957 – Obrazy a sochy – Výstava mladej generácie, Pavilón ZSVU, Bratislava, Česko-Slovensko
 • 1957 – Výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná miestnosť Krajskej správy lesov, Žilina, Česko-Slovensko
 • 1959 – II. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Česko-Slovensko
 • 1959 – Súčasná slovenská grafika, Moskva, ZSSR
 • 1959 – Výstava na Svetovom festivale demokratickej mládeže a študentstva, Viedeň, Rakúsko
 • 1959 – Výstava česko-slovenskej grafiky, Československé kultúrne stredisko, Budapešť, Maďarsko
 • 1959 – Výstava česko-slovenskej grafiky, Londýn, Spojené kráľovstvo
 • 1960 – Výstava česko-slovenskej grafiky, Budapešť, Maďarsko
 • 1961 – Výstava česko-slovenskej grafiky, Drážďany, Nemecko
 • 1961 – Mladá európska grafika, Bayreuth, Nemecko
 • 1962 – III. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň 29. Augusta, Bratislava, Česko-Slovensko
 • 1963 – Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha, Česko-Slovensko
 • 1963 – Česko-slovenská expozícia na Bienále Sao Paolo, Sao Paolo, Brazília
 • 1963 – Výstava slovenskej grafiky, Československé kultúrne stredisko, Budapešť, Maďarsko
 • 1963 – Výstava česko-slovenskej grafiky, Kolín nad Rýnom, Nemecko
 • 1965 – IV. Výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Pavilón ZSVU, Bratislava, Česko-Slovensko
 • 1965 – IV. Výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Galéria V. Špálu, Česko-Slovensko
 • 1965 – Sedem Slovenských maliarov, Galéria Penelope, Rím, Taliansko
 • 1965 – 5. Medzinárodné bienále súčasného umenia, San Marino, Taliansko
 • 1966 – Tvorba strednej a mladej generácia zo zbierok SNG, Bratislava, Česko-Slovensko
 • 1966 – Wspólczesna plastyka Slowacka Sopoty, Poznaň, Poľsko
 • 1966 – Súčasné slovenské umenie, Mexico City, Mexiko
 • 1966 – Súčasné slovenské umenie, Caracas, Venezuela
 • 1967 – Obraz 67 – Celostátní výstava současné malířské tvorby, Moravská galerie, Brno, Česko-Slovensko
 • 1968 – 50 rokov česko-slovenského maliarstva zo zbierok galérií, Slovenská národná galéria, Bratislava, Česko-Slovensko
 • 1968 – 50 rokov česko-slovenského maliarstva zo zbierok galérií, Jízdárna Pražského hradu, Praha, Česko-Slovensko
 • 1968 – Maľba a plastika výtvarníkov Stredoslovenského kraja, Oblastná galéria Banská Bystrica, Česko-Slovensko
 • 1970 – Slovenské výtvarné umenie 1965-1970, Valdštejnská jízdárna, Praha/ Palác Kinských, Praha / Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou / Moravská galerie, Brno, Česko-Slovensko
 • 1970 – Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 – Boje a zápasy o socialistické umenie, Slovenská národná galéria, Bratislava, Česko-Slovensko
 • 1973 – Česko-slovenské úžitkové umenie, Berlín, Nemecko
 • 1974 – Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení, Oravská galéria, Dolný Kubín, Česko-Slovensko
 • 1975 – Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria Banská Bystrica, Česko-Slovensko
 • 1977 – Umenie po roku 1945, Zvolen – hrad, Česko-Slovensko
 • 1980 – Premeny, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Česko-Slovensko
 • 1981 – Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava, Česko-Slovensko
 • 1982 – Zátišie v slovenskom maliarstve 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava, Česko-Slovensko
 • 1982 – 2. Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria, Žilina, Česko-Slovensko
 • 1982 – Kvety a zátišia v českom a slovenskom maliarstve 19. a 20. storočia, Krajská galéria Nitra, Česko-Slovensko
 • 1983 – Monumentálna maľba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava, Česko-Slovensko
 • 1991 – Sen o múzeu, Považská galéria, Žilina, Slovensko
 • 1992 – Žena, Štúdio S, Bratislava, Slovensko
 • 1994 – Galanda a Galandovci, Zbierka Ivana Melicherčíka, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovensko
 • 1995 – Výstava k výročiu Oravskej galérie, Dolný Kubín Slovensko
 • 1995 – Šesťdesiate roky, Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovensko
 • 1996 – Výstava k 20. výročiu Považskej galérie, Považské galéria umenia, Žilina, Slovensko
 • 2006 – Andrej Barčík / Vincent Hložník, Považská galéria umenia, Žilina
 • 2010 – Galandovci – Legendy slovenskej moderny 1957-1968, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, Slovensko1
 • 2014 – Galandovci, Danubiana, Bratislava, Slovensko
 • 2021 – Galandovci a ich znaková interpretácia reality, Tatranská galéria Poprad, Slovensko

Použité zdroje

1. Ruttkay, Jozef – Maták, Márius. Andrej Barčík. Bratislava : Interpond , 1996. – 191 s. Edícia Art. ISBN 80-88736-07-2

2. Žilíková, Lucia. Andrej Barčík – Osou cez horizont / Axis Crossing the Horizon. Bratislava, Galéria Nedbalka, 2019. – 64 s. ISBN 978-80-89784-16-5.