Preskočiť na obsah

Andrej Barčík (* 20. november 1928, Závodie – † 6. jún 2004, Žilina) bol slovenský výtvarník. Využíval kresbu, maľbu, koláž, grafiku a kombinované techniky. Aktívne tvoril a vystavoval od 50. rokov. Spoločne so Skupinou Mikuláša Galandu nadviazal na odkaz slovenskej výtvarnej moderny (Ľ. FullaM. GalandaA. BazovskýC. Majerník). V zložitých spoločenských podmienkach sa významným spôsobom sa podieľal na formovaní moderného výtvarného umenia na Slovensku. V jeho tvorbe dominujú čisté línie a geometrizácia vyobrazených objektov.

O stránkach

Webové stránky venované Andrejovi Barčíkovi vznikli ako výsledok iniciatívy rodiny a blízkych Andreja Barčíka s cieľom sprístupniť informácie o jeho živote a tvorbe a uchovať tak odkaz jeho tvorby. Stránky sa priebežne aktualizujú. Pri ich tvorbe sa čerpá z printových publikácií, monografií, z esejí a kritík, zborníkov k výstavám, archívov dostupných online, osobných skúseností, ako aj z rodinných archívov (fotografický materiál). Reprodukované diela uverejnené na stránkach sú majetkom galérií, súčasťou súkromného archívu z pozostalosti Andreja Barčíka, alebo iných súkromných zbierok. Zdrojom vyobrazených reprodukcií sú predovšetkým webumenia.sk a rodinná pozostalosť. Všetky vyobrazené diela podliehajú autorským a majetkovým právam.

Pečujeme o památkově chráněné historické objekty, kde je nutná odborná a kvalifikovaná přítomnost restaurátorů s licencí Ministerstva kultury České republiky. Při naší práci klademe důraz na použití tradičních materiálů a dobrého ručního zpracování. Vycházíme z historických receptur, které mnohdy odhalí materiálový průzkum dané památky.